Centenars de joves acudeixen a l'acte central de Gènesi a Barcelona on es crida a construir l'organització juvenil socialista

02/07/2023
Ahir 1 de juliol es va celebrar l’acte central a la Nau Bòstik (Barcelona) de les Trobades de Joves en el marc de Gènesi, un espai on centenars de joves van assistir per a escoltar les conclusions del treball realitzat el darrer any i on es va cridar a construir l’organització juvenil socialista.

La primera ponència, titulada “Canvi de cicle: escletxes i possibilitats per l’articulació política del jovent”, va servir per situar el contingut de tota la jornada i es va exposar l’anàlisi del Moviment Socialista respecte la conjuntura actual: el procés de proletarització i l’esgotament i incapacitat del projecte socialdemòcrata obren la possibilitat d’un nou bloc revolucionari sota l’estratègia del Procés Socialista. Així, el jovent proletari ha de ser protagonista, no s’ha de limitar a denunciar un empitjorament de les condicions sinó que ha de contribuir a la construcció d’un poder de classe que organitzi el conflicte a una escala cada vegada major.

Les ponents van situar la construcció de l’organització juvenil socialista com a condició necessària per superar la derrota del projecte comunista, una organització que s’haurà d’estructurar amb tres funcions principals: l’establiment d’un nou model organitzatiu, el desenvolupament de les capacitats de la militància i la inserció de la lluita juvenil en l’autodefensa socialista.

La segona ponència, amb el títol de “Unir mitjans i fins: l’educació en el lleure en la construcció de l’organització comunista”, va exposar la falta d’estratègia pedagògica, la dependència de l’Estat o el localisme com algunes de les limitacions fonamentals de les entitats de lleure i va exposar la necessitat de situar el lleure dins d’una estratègia més amplia per superar el capitalisme.

En acabar, es va realitzar una exhibició d’esports de contacte amb combats de boxa, BJJ i muay thai, una mostra del treball que es desenvolupa als gimnassos populars, on es vol construir models de relació que deixin enrere la competència, l'individualisme i l'oci capitalista, normalment associats als esports.

Després del dinar, es va continuar amb una ponència titulada “Oci socialista i joventut en la superació de la problemàtica de gènere”, en què es va plantejar la fragmentació del subjecte com a realitat a superar i les limitacions del projecte feminista en la resolució d’aquesta. Així mateix, es van apuntar algunes de les conseqüències de l’oci capitalista i la cultura de masses en el subjecte juvenil i la necessitat de dotar-nos d’eines d’autodefensa.

L’última ponència del dia, “Límits de la institució per resoldre la problemàtica de l’habitatge”, va assenyalar els aprenentatges de tot el cicle de mobilització passat en el front de l’habitatge i va apuntar a les limitacions de treballar aquesta qüestió de forma aïllada. També es va exposar que no es pot aspirar a ser simplement un bloc de pressió que pretén aconseguir millores legislatives i que depèn dels cicles electorals, sinó que cal plantejar el front de l’habitatge com una eina més, que inserida en una estratègia global, contribueixi en la construcció del subjecte revolucionari i augmenti el poder de classe.

Tot seguit es va dur a terme una representació teatral per part del grup de teatre de Gènesi, que feia una crida a la unitat de classe a través de mostrar escenes quotidianes en les vides de la classe treballadora. Per últim, va actuar el Cor Popular La Magrana i altres artistes convidades, tancant la jornada amb un ambient emotiu i festiu.

En conclusió, l’acte central de Gènesi ahir a Barcelona va servir per fer una crida al jovent proletari a l'acció, tal com va resumir la consigna final de l'acte polític: "construïm l'organització juvenil, organitzem el Procés Socialista!"

En paral·lel, al País Valencià s'estan desenvolupant processos de trobada i reflexió al voltant de diferents temàtiques també per avançar en l'organització del jovent proletari sota el marc de Gènesi, que culminarà amb un acte central a València el 16 de setembre.